Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser: betales senest 7 dage efter fakturadatoen.                    Overskrides betalingsfristen kan Fyhn Consult opkræve rykkergebyr på 100,- kr.           pr. rykker.                                                                                                            Endvidere forbeholdes retten til at opkræve erstatning for forsinket betaling, for tiden 310,00 kr.